บ้านพักขนาด 6 ท่าน

ราคา 3,000 บาท/คืน

 

บ้านพักขนาด 10 ท่าน

ราคา 5,000 บาท/คืน

 

 

บ้านพักขนาด 11 ท่าน

ราคา 5,500 บาท/คืน