กิจกรรมปลูกต้นกล้า (ต้นโกงกาง)

 

กิจกรรมดูลิงแสม

 

กิจกรรมถีบกระดานเล่น,เก็บหอยแครง

 

กิจกรรมพายเรือคายัก

 

กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ ชมฟาร์มหอย และชมวิถีชีวิตชาวบ้าน

หมายเหตุ  โปรแกรมกิจกรรมต่างๆขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการขึ้นลงของน้ำทะเล อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับการทำกิจกรรม หรือกิจกรรมอาจทำไม่ได้ทุกตัว