ห้องประชุมสัมมนา  บ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต

บ้านไม้ธารารีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต มีห้องประชุมสัมมนา

หลายขนาดไว้คอยบริการท่าน  สามารถรองรับได้ถึง 250 ท่าน

 

 

ห้องประชุมธนากร  สามารถรองรับได้  60  ท่าน

ห้องประชุมนพชนสรณ์ สามารถรองรับได้ 250 ท่าน