กิจกรรมกระโดดหอ

กิจกรรมวิ่งทุ่นโฟม

กิจกรรมสาวแพ

กิจกรรมไต่สะพานเชือก

กิจกรรมสไลด์เดอร์

หมายเหตุ    เวลา เปิด – ปิดฐานกิจกรรม เวลา 09.00 – 17.00 น. เปิดบริการทุกวัน