กิจกรรม Team building
ที่สุดแห่งสันทนาการ ที่สุดแห่งกิจกรรม ที่สุดแห่งความสามัคคี